Wat kunnen we verwachten van het derde investeringsfonds van Peak Capital?

Wat kunnen we verwachten van het derde investeringsfonds van Peak Capital?

This article will take you 2 minute(s) to read

Eerder deze maand maakte Peak Capital bekend een derde fonds te hebben gestart: Peak Capital III: ‘The Entrepreneurial Investors’ fonds. Met dit fonds wil Peak Capital de komende jaren investeren in een vijftal gebieden:

 

  • Platformen – Het transparant maken van ondoorzichtige markten met veel vraag en aanbod.
  • IoT (Internet of Things) – Toepassingen die gebruik maken van de connectiviteit van apparaten via internet.
  • Education – Nieuwe mogelijkheden om op andere manieren kennis over te dragen.
  • Software – Software die ‘as a service’ wordt aangeboden via de cloud.
  • Data – Het verzamelen, aggregeren, analyseren en ontsluiten van data.

Fonds Peak Capital succesvol

Het vorige fonds, Peak Capital II, is naar eigen zeggen ‘succesvol’, en hoewel dit moeilijk te controleren is, valt wel op te maken dat Catawiki knap een vervolgronde van €10 miljoen heeft opgehaald bij de grote VC Accel Partners maar dat er nog geen exits zijn gerealiseerd (wat gezien de start van het fonds in 2009 ook niet per se verwonderlijk is).

Koers doorzetten?

Ik was benieuwd in hoeverre Peak Capital de koers met betrekking tot de investeringsfocus van het tweede fonds wil doorzetten in het derde fonds. Is het een vaste koers of juist een trendbreuk? Met andere woorden, is de portfoliosamenstelling van het tweede fonds indicatief voor het derde?

Portfoliobedrijven analyseren

Met behulp van ons investor matchings-algoritme heb ik in kaart gebracht wat de investeringsfocus van Peak Capital II is geweest door alle portfoliobedrijven van het fonds te analyseren. Dit resulteert in de volgende word cloud:

 

Untitled

 

 

Voorkeuren

Uit deze word cloud valt op te maken dat de categorieën (Enterprise) Software, E-Commerce, Platform en Online het meest voorkomen in de portfolio van Peak Capital II. Als ik dit vervolgens vergelijk met de investeringsvoorkeuren van Peak Capital III, ontstaat het volgende overzicht:

Untitled32

 

Focusgebieden Peak Capital II en III.

Overlap

Er is overlap tussen de investeringsfocus van Peak Capital II en III; Platforms en (Enterprise) Software zijn in beide fondsen focusgebieden. Online en E-Commerce zijn twee categorieën die in het tweede fonds sterk vertegenwoordigd waren, maar die in het derde fonds minder focus lijken te krijgen. In plaats daarvan zijn de gebieden Education, IoT en Data gekozen als voorkeursgebieden.

Trendbreuk?

Het lijkt erop dat Peak Capital hun expertise op het gebied van platforms en (enterprise) software opnieuw wil toepassen in het derde fonds, en daarbij nieuwe focusgebieden kiest die passen bij trends in de markt. Is dit een trendbreuk ten opzichte van het tweede fonds? Ik zie het eerder als het toekomstbestendig maken van het fonds en een andere/ scherpere positionering kiezen.

Meer weten over investor matching? Neem contact op met Thomas Mensink. De visie in dit artikel is van de auteur, niet van Silicon Canals.

Leave a Reply

*