Startups, zijn jullie wel op de hoogte van het nieuwe Arbeidsrecht?

Startups, zijn jullie wel op de hoogte van het nieuwe Arbeidsrecht?

This article will take you 2 minute(s) to read

De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz), die op 1 januari 2015 in werking trad, verandert het Arbeidsrecht rigoureus. Uit onderzoek van Tempo Team blijkt dat maar weinig ondernemers daarvan op de hoogte zijn. Startup founders wel al?

Medewerkers op proef

Het onderzoek toont aan dat een groot deel van de MKB’ers onbekend is met de wijzigingen die de nieuwe Wet werk en zekerheid met zich meebrengen. Mijn inschatting is dat 100% van de startup founders hier geen enkele weet van heeft. Daar waar voorheen medewerkers op proef mochten komen, is dat in de nieuwe wet helemaal afgeschaft. Ook is de proeftijd in korte, tijdelijke contracten niet meer van toepassing. Een ander risico ligt op de loer bij de aanzegtermijn. Wanneer een flexwerker niet tijdig wordt aangezegd, lopen bedrijven het risico beboet te worden. Deze boete bedraagt maximaal één maandsalaris.

Doel kabinet Arbeidsrecht?

Doel is om het verschil tussen flexibele en vaste arbeid kleiner te maken. Maar lang niet iedereen lijkt op de hoogte van het nieuwe Arbeidsrecht. Het kabinet heeft met de wet voor dat flexwerkers eerder in vaste dienst worden genomen, hoewel meer dan de helft (57 procent) van de ondervraagden dit juist niet gaat doen. Sterker nog, 48 procent  gaat eerder flexibele krachten inhuren. Het lijkt, als je het mij vraagt, op niets anders dan ondernemertje-pesten. Het staat ook haaks op de doelstelling van StartupDelta, om het startups makkelijker te maken personeel (flexibel) in te huren.

Maatregelen

Ondernemers krijgen dit jaar te maken met een breed pakket aan nieuwe maatregelen. Sinds 1 januari moeten werkgevers alle medewerkers met een tijdelijk contract van ten minste een halfjaar een maand voor afloop van het contract schriftelijk aanzeggen. In een arbeidsovereenkomst van minder dan een half jaar is een proeftijd dus niet meer toegestaan. Let daar dus goed op. Heb je hulp nodig? Tempo Team lanceert daarvoor Het Rode Boekje.

Leave a Reply

*