‘Voortbestaan TMG Startups ernstig in gevaar’

‘Voortbestaan TMG Startups ernstig in gevaar’

This article will take you 2 minute(s) to read

Je mag dit bericht gerust lezen in vetgedrukte CHOCOLADELETTERS. Het begon zo veelbelovend met de incubator van de Telegraaf Media Groep: TMG Startups. Maar sinds de nieuwe koers van de TMG-directie, vorig jaar vlak voor Kerst aangekondigd in een ronkend persbericht, verkeert de eigen incubator in almaar voortdurende onzekerheid. Aangezien de interne startup-op-weg-help-club nauwelijks ‘een kernacitviteit’ genoemd mag worden, wordt er intern al vanuit gegaan dat TMG Startups zeer binnenkort teneinde is. [UPDATE: reactie TMG]

Stekker uit TMG Startups?

Diverse bronnen binnen de Telegraaf hebben tegenover Silicon Canals onafhankelijk van elkaar bevestigd dat de kans aanzienlijk is dat de stekker binnenkort uit TMG Startups wordt getrokken. Al een maand is het compleet onduidelijk wat de nieuwe directie van TMG van zins is met de incubator. Wat er met het team achter TMG Startups of met de startups (EasyGiven, Polarsteps, Partyclap) gaat gebeuren, is evenzeer nog niet bekend. Intern is er ook geen enkel signaal afgegeven dat TMG Startups zal voortbestaan.

Reactie TMG Startups

Axel Kennick, TMG Startups

Axel Kenninck, manager TMG Startups, bevestigt dat ‘het voortbestaan in de huidige opzet ter discussie staat’. “We zijn echter voornemens om het nu opgebouwde door te ontwikkelen in de nieuwe strategie in de organisatie zodra deze bekend wordt. Op dit moment is onze directie hard aan het werk om dit te realiseren.”

Hint

De TMG-directie kondigde medio december verlies aan over boekjaar 2014 en schetste hoe droevig het gesteld is met de uitgeverij. De zinsnede ‘ook zijn er de afgelopen jaren onvoldoende nieuwe verdienmodellen ontwikkeld die tot een kentering in het dalende rendement konden leiden’, mag al een hint zijn dat het straks toch echt gedaan is met TMG Startups. Volgens Kenninck liggen de startups overigens op koers.

TMG-Startups

Imago

In een groot interview gaf het opperhoofd van TMG Startups, Axel Kenninck, al aan dat TMG met de aankoop van Hyves reeds imagoschade had opgelopen. Een vroegtijdig einde van de incubator zou opnieuw een enorme deuk betekenen in het imago van de chocoladeletterkrant-uitgever. Innovatie is al niet de grote kracht van de krantenclub, als de stekker nu echt uit TMG Startups wordt getrokken is het vertrouwen in digitale slagkracht helemaal van de baan, voor zover daar nog sprake van was.

[update:] Reactie TMG

Volgens de krantenuitgeverij is het ‘niet per definitie zo’ dat de stekker uit TMG Startups wordt getrokken. “Dat is wel een heel voorbarige conclusie”, aldus Hoofd Communicatie TMG, Jacqueline Hekkers. “Er wordt nu intern gekeken welk scenario het beste is, voor geen enkele van de ‘niet-kernactiviteiten’ is een beslissing gevallen. Daar wordt nu zorgvuldig naar gekeken, dat weten de afdelingen ook.”

 

Leave a Reply

*