Deze wijzigingen in WBSO en Innovatiebox moet je weten als startup founder

Deze wijzigingen in WBSO en Innovatiebox moet je weten als startup founder

This article will take you 3 minute(s) to read

Om startups in Nederland in verschillende fases te ondersteunen, zijn er handige subsidies beschikbaar. Over de twee bekendste, de WBSO en de innovatiebox, schreef ik hier al eerder. De WBSO geeft belastingkorting aan de voorkant bij de ontwikkeling en de innovatiebox in een verder winstgevend stadium bij de validering. Beide regelingen zijn nu gewijzigd, deels onder internationale druk. Always in beta, zullen we maar zeggen. In dit artikel beschrijf ik de wijzigingen en geef wat achtergrondinformatie.

Innovatiebox met WBSO als toegangsticket

De innovatiebox is een regeling in de vennootschapsbelasting, dus als je bijvoorbeeld een BV hebt. Deze regeling geeft een effectief tarief van 5% vennootschapsbelasting voor winst die is te linken aan innovatie (in plaats van het gangbare tarief van 20-25% in de vennootschapsbelasting). Dit is iets waar investeerders en jij als startup in latere fase plezier aan kunnen beleven. De WBSO is net als een octrooi een toegangsticket, vereist voor de toepassing van de innovatiebox.

Concurrentie van VK en Duitsland

De OESO houdt niet van brievenbusmaatschappijen en schadelijke belastingconcurrentie. Het leest niet als een jongensboek, maar kort gezegd vond de OESO delen van de Nederlandse Innovatiebox-faciliteit te gunstig. Jullie auteur denkt dat de overwegingen deels ook politiek zijn (het VK en Duitsland, als concurrenten om innovatie en startups te lokken, waren de felste pleitbezorgers). De innovatiebox is voor corporates daarom deels ingeperkt tot octrooien.

Innovatiebox behouden

Het goede nieuws is dat Staatssecretaris Wiebes heeft gevochten als een leeuw voor met name het MKB (waaronder startups) en software bedrijven: de innovatiebox blijft in principe zoals deze is voor dit type bedrijven. Dit betekent dat de WBSO voor deze bedrijven nog steeds als toegangsticket voor de innovatiebox kan dienen. Vanaf 2017 zal de regelgeving gewijzigd worden.

WBSO uitgebreid

De langstlopende en een van de meest effectieve ‘bang for the buck’ fiscale subsidies, de WBSO, is vanaf 2016 uitgebreid. De regeling heeft een kleine ‘pivot’ gemaakt om in jargon te spreken. De regeling geeft fiscale subsidie doordat minder loonbelasting afgedragen dient te worden óf een aftrekpost voor zelfstandigen (of deelnemers in een VOF). De RDA (Research en Development Aftrek) is in de WBSO geintegreerd.

Minder complex

De overheid geeft een keuze om de regeling minder complex te maken. De technische details zal ik je besparen. Een start-up wil weten what’s in it for me? Daarom hieronder kort en goed een rekenvoorbeeld wat het kan opleveren als je starter bent en je hebt twee ontwikkelaars in dienst die fulltime ontwikkelen:

WBSO: 3.200 (2 FTE) uren * (vastgesteld uurtarief van) 29 euro  = 92.800 euro loonsom
RDA forfait:1800 uren * (vastgesteld uurtarief van) 10 euro + 1.400 uren * (vastgesteld uurtarief van) 4 euro = 23.600 euro.Totale S&O-loonsom = 92.800+ 57.200 = 116.400 euro.

Dit betekent een totale WBSO-subsidie in 2016 van 40% * 116.400 = 46.560 euro

Je runway wordt hiermee een stuk langer en dat is mooi meegenomen in je queeste voor succes.

Leave a Reply

*